De Polyvagaal Theorie 

De polyvagaaltheorie van Stephen Porges is een theorie over de werking van het autonome zeneuwstelsel, veiligheid, sociale betrokkenheid en verbinding.

Verhalen over het zelf, de wereld en relaties zijn gebasseerd op de autonome toestand. De toestand creëert het verhaal. Drie essentiële componenten zijn Context, Keuzemogelijkheden en Verbinding. 

Als je systeem in balans is ontstaat er verbinding, samenwerking, zelfcompassie en compassie voor anderen. Als je systeem uit balans is, in de vecht/vlucht toestand ontstaat er concurrentie, (Ver)oordelend, kritisch ten aanzien van anderen en vergelijking vanuit een hogere postie. Als je systeem uit balans is in de bevriezing ontstaat er hopeloosheid, ben je zelfkritisch en vergelijk je vanuit een lagere positie.  

'Trauma is een chronische verstoring van verbondenheid.' - Stephen Porges

Hartcoherentie

Coherentie betekent samenhang. Bijvoorbeeld samenhang in de mate waarin voelen, denken en gedrag goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij ademen en hartritme nauw met elkaar verbonden zijn. Bij een rustige in- en uitademing ontstaat er een harmonieus golvend patroon in het hartritme waarbij het tempo stijgt met de inademing en daalt met de uitademing. Dit heet een coherent hartritme.

Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Deze hartritme variabiliteit (HRV) geeft ons belangrijke informatie over onze veerkracht en vitaliteit maar ook over de momentane toestand van het lichaam. Analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen.

De mate van samenhang (harmonie) in de HRV wordt Hartcoherentie genoemd.

Energiepsychologie

Bij Energiepsychologie wordt het energiesysteem, het emotionele systeem en het mentale systeem meegenomen in de begeleiding. Technieken binnen de energiepsychologie zijn een combinatie van westerse psychologie en oosterse zienswijzen. 

Verschillende vormen van energiepsychologie zijn: 

EFT (Emotional Freedom Technique), TFT (Thought Field Therapy) en HAT (Heart Assisted Therapy).

‘Integrating Heart Energy to Facilitate Emotional Health, Healing, and Performance Enhancement: An Evolution in Psychotherapy’

by John H. Diepold, Jr., Ph.D.

Positieve Psychologie

De positieve psychologie richt zich op positieve ervaringen, welbevinden, mogelijkheden en de kwaliteiten van mensen. Positieve emoties zijn bijvoorbeeld plezier, hoop, nieuwsgierigheid en inspiratie Barbara Frederickson, Amerikaans psycholoog en expert op het gebied van positiviteit).

Martin Seligman, voorzitter van de American Psychological Association heeft in zijn onderzoek naar welbevinden in relatie tot het werk de vijf belangrijkste elementen samengevat:

  • Positive emotions; Wanneer ervaar je tijdens je werk positieve emoties en hoe kun je ervoor zorgen dat je die meer ervaart?
  • Engagement: Welke momenten of taken zorgen ervoor dat je helemaal opgaat in je werk?
  • Positive relationships: Met welke collega’s heb je een goede band en hoe onderhoud je deze?
  • Meaning: Aan welk groter doel draagt jouw werk bij?
  • Accomplishments: Welke doelen heb jij onlangs behaald en heb je jouw successen gevierd?

 

PSYCK-K Free your mind

PSYCH-K is een directe en eenvoudige manier om zelf-beperkende overtuigingen te vervangen door overtuigingen die een duurzaam gevoel van balans, vrede en harmonie geven.

Je werkelijkheid wordt gecreëerd door je overtuigingen. Deze overtuigingen zijn meestal onderbewust, het resultaat van levenslange programmering en hebben een krachtige invloed op ons gedrag. Veel mensen houden er onderbewuste belemmerende overtuigingen op na met betrekking tot onderwerpen als eigenwaarde, lichaam en gezondheid, relaties en financiële voorspoed. Gebaseerd op jarenlang (neuro)wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenhelften levert PSYCH-K een aantal manieren om te komen tot het integreren van overtuigingen die vervulling geven op het mentale, emotionele, fysieke en spirituele vlak.